Mitt boende

Här kan du som är hyresgäst hos Sydsvenska Hem få mer information om det som rör din fastighet. Exempelvis vilka elleverantörer du kan välja och information om dina leverantörer av tv, bredband och telefoni.

Klicka på din fastighet nedan för mer information om vad som gäller där du bor.

Fastigheten har en areal om 24 632 kvm. Samtliga markytor är obebyggda. Fastigheten utgörs av obebyggd mark och har således ingen uthyrbar area.

Fastigheten är belägen i Östra Staffanstorp i ett handels - och industriområde. Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen.

Nyligen tecknades ett hyresavtal med Padel United för etablering av en större anläggning på fastigheten. Anläggningen kommer att inrymma 14 banor. Detta blir den första etableringen på fastigheten som har en totalyta om ca totalt 25 000 kvadratmeter Padel United har en yta om ca 4 500 kvadratmeter.

Bredband, tv och telefoni

Elleverantörer

Parkering

Tvättmöjligheter

Hyresavier

Kontakta oss