Pressmeddelanden

Pareto Securities AB till likviditetsgarant för bolagets aktier noterade på Spotlight Stock Market

Sydsvenska Hem AB har utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant för Bolagets aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 13 oktober 2023.

Malmö den 12 oktober 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 29 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 79 900 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.