Finansiell kalender

november 30 2020
Delårsrappport Q3
december 30 2020
Avstämningsdag utdelning
februari 22 2021
Bokslutskommuniké 2020