Finansiell kalender

augusti 28 2019
Bokslutskommuniké 2018/2019
oktober 01 2019
Årsstämma
Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 5 fastigheter i västra Skåne.