Finansiell kalender

februari 17 2020
Bokslutskommuniké 2019
mars 25 2020
Årsstämma 2020