Finansiell kalender

augusti 24 2020
Halvårsrapport
september 30 2020
Avstämningsdag utdelning
november 30 2020
Delårsrappport Q3
december 30 2020
Avstämningsdag utdelning