Finansiell kalender

november 25 2019
Delårsrapport Q1 2019
december 20 2019
Handlas utan utdelning
januari 03 2020
Utdelningsdag
februari 17 2020
Bokslutskommuniké 2019